SAMTYKKEERKLÆRING

SAMTYKKEERKLÆRING

I forbindelse med at der løbende bliver taget billeder og videooptagelser af deltagerne under Pernille Harder Football Camp, skal vi bede om jeres forældresamtykke til at benytte billeder og optagelser af jeres børn under 18 år på Pernille Harders SoMe kanaler, website og TV stationer, samt ved salg af digitale fotopakke fra ekstern partner.

Ved at underskrive denne samtykkeerkæring gives accept til, at Pernille Harder Football Camp må benytte billeder og optagelser af jeres børn som beskrevet ovenfor til markedsføring og som en del af fortællingen om de aktiviteter der afholdes af Pernille Harder.

Dato:      /      – 2019

Sted:

Deltageren navn: __________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________

Forældrens navn: __________________________________________________

Forældrens underskrift: _____________________________________________